PDF Print E-mail

SINOPSIS

Bengkel ini akan memberi pengetahuan dan pengalaman kepada peserta berhubung dengan Pengurusan

Restoran. Penekanan diberikan keatas konsep keusahawanan dan pembangunan etika kerja yang professional

dalam operasi perkhidmatan restoran.OBJEKTIF KURSUS

Di akhir program ini, peserta kursus akan dapat:

1. pengetahuan prinsip-prinsip asas pengurusan dan pengendalian restoran

2. mengaplikasi komponen-komponen dalam prinsip-prinsip pengurusan restoranMETODOLOGI BENGKEL

Ceramah, tunjuk cara, main peranan dan diskusiBILANGAN PESERTA

Maksimum 30 orang/ kursusKANDUNGAN BENGKEL

Prinsip asas Pengurusan Restoran

• Jenis-jenis perkhidmatan makanan

• Peranan perkhidmatan makanan dalam islam

• Prinsip-prinsip asas dalam perkhidmatan makanan

• Komponen-komponen dalam Pengurusan Restoran

Pengurusan Dapur

• Perancangan menu

• Penetapan resepi standard

• Organisasi dapur

Pengurusan Ruang Perkhidmatan Pelanggan Restoran

• Organisasi ruang perkhidmatan pelanggan restoran

• Jadual bertugas

• Persediaan ruang dan peralatan perkhidmatan pelanggan restoran

Pendaftaran Perniagaan Perkhidmatan Restoran

• Jenis-jenis pendaftaran perniagaan

• Syarat-syarat pendaftaran perniagaan

• Keperluan pendaftaran perniagaan

• Borang-borang pendaftaran pperniagaan

• Prosedur pendaftaran perniagaan

Penetapan dan Pengawalan Kos Makanan

Kepuasan Pelanggan

o Faktor Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Restoran

Hakcipta Terpelihara © 2007 SPACE UTM 2

Penyediaan meja pelanggan

o Buffet

o Table d’dote

o A’la Carte

o Tradisional (Melayu, India, Cina)

Pengurusan Staf

o Pemilihan staf

o Latihan staf

o Intensif dan dendaan untuk staff

o Pengurusan staf bermasalah

Kepimpinan dalam perkhidmatan restoran

o Cara melahirkan pemimpin amanah dalam perkhidmatan restoranTENTATIF BENGKEL

Hari Pertama

08.30 pagi : Pendaftaran Peserta

09.00 pagi : Taklimat, Taaruf, Keperluan & Harapan

10.00 pagi : Minum pagi + Rehat

10.30 pagi : Modul 1: Pengurusan Restoran

• Jenis-jenis perkhidmatan makanan

• Peranan perkhidmatan makanan dalam islam

• Prinsip-prinsip asas dalam perkhidmatan makanan

• Komponen-komponen dalam Pengurusan Restoran

12.30 petang : Makan Tengahari + Solat Zohor + Rehat

02.00 petang : Modul 2: Pengurusan Dapur

• Perancangan menu

• Pengurusan bahan, alatan dan staff

• Penetapan resepi standard

• Organisasi dapur

05.00 petang : Minum Petang + Rehat

08.30 malam : Modul 3: Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan

• Organisasi ruang perkhidmatan pelanggan restoran

• Jadual bertugas

• Persediaan ruang dan peralatan perkhidmatan pelanggan restoran

10.30 malam : Minum Malam

Tamat Hari Pertama

Hari Kedua

08.30 pagi : Modul 4: Pendaftaran Perniagaan Perkhidmatan Restoran

• Jenis-jenis pendaftaran perniagaan

• Syarat-syarat pendaftaran perniagaan

• Keperluan pendaftaran perniagaan

• Borang-borang pendaftaran pperniagaan

• Prosedur pendaftaran perniagaan

10.30 pagi : Minum Pagi

10.45 pagi : Modul 5: Penetapan dan Pengawalan Kos Makanan

12.45 petang : Makan Tengahari + Solat Zohor

02.00 petang : Modul 6: Kepuasan Pelanggan

• Faktor Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Restoran

02.30 petang : Kerja Kumpulan

03.30 petang : Modul 7: Table Setting

Buffet

Table d’dote

A’la Carte

• Tradisional (Melayu, India, Cina)

04.30 petang : Kerja Kumpulan

05.30 petang : Minum Petang + Rehat

08.30 malam : Modul 8: Mengurus Staf

• Pemilihan staf

• Latihan staf

• Intensif dan dendaan untuk staff

• Pengurusan staf bermasalah

09.30 malam : Kerja Kumpulan

10.30 malam : Minum Malam

Tamat Hari Kedua

Hari Ketiga

08.30 pagi : Modul 9: Kepimpinan dalam perkhidmatan restoran

09.30 pagi : Kerja Kumpulan

10.30 pagi : Minum Pagi

10.45 pagi : Modul 10: Kerja dalam kumpulan

11.45 pagi : Kerja Kumpulan

12.45 petang : Makan Tengahari + Solat Zohor

02.00 petang : Modul 11: Kerja Dalam Kumpulan

02.30 petang : Kerja Kumpulan

03.30 petang : Modul 12: Pembentangan Kumpulan

05.00 petang : Penilaian Kursus & Penyampaian Sijil

05.30 petang Minum Petang

Tamat BengkelPROFIL FASILITATOR

Sarimah Ismail

Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

 

Login Form